top of page

Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatok kezelője

 

www.furediion.hu weboldal és webshop üzemeltetője, az adatok kezelője a Tiszafüredi Thermál Kft. (székhely: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 10.; adószám: 11279378-2-16; cégjegyzékszám: 16-09-004205; képviseli: Balázs László ügyvezető). A cég elektronikus levelezési címe: info@furediion.hu, telefonos elérhetősége: +3630/236-7895

 

2. Az adatkezelés célja

 

Az adatokat vevőink kiszolgálása, rendeléseik teljesítése, megrendelt csomagjaik kiszállítása érdekében kérjük meg és használjuk fel. A weboldalunkon (www.furediion.hu) történt vásárlást követően az adatkezelő informatikai rendszeréből a rendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat adja meg, úgymint: név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

 

3. Nyilvántartott adatok köre

 

-Név

-Számlázási név

-Számlázási cím

-Szállítási név

-Szállítási cím

-Telefonszám

-E-mail cím

 

4. A Tiszafüredi Thermál Kft.-n belüli adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása, adatkezelők köre

 

A Tiszafüredi Thermál Kft. szervezeti rendszerén belül, vevőink személyes adatai – a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig - csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amely a vevői jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat lát el.

A megrendelések teljesítése céljából webshopban rendelő vevőink adatait kizárólag a kiszállításban közreműködő Express One Hungary Kft. (Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.; asz.:13947109-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-980899,) partnerünknek adjuk át. Az adatok csak a szükséges mértékben kerülnek átadásra, mégpedig:

-Szállítási név

-Szállítási cím

-Megrendelés értéke

-Vevő telefonszáma

 

5. Az érintett jogai és érvényesítésük

 

Az érintett az illetékes ügykezelőtől tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg. Az illetékes ügykezelő minden esetben az ügyvezető igazgató. Elérhetőségek: e-mail cím: info@furediion.hu, illetve +36-30/236-7895 telefonszámon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatait. A tájékoztatás csak és kizárólag személyes megjelenés esetén, beazonosítást követően lehetséges, az igény felmerülését követő 2 munkanapon belül biztosítva azt. Tájékoztatás kérése: info@furediion.hu, illetve +36-30/236-7895.

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését, illetve kijavítását. A téves adatot az adatkezelő 2 munkanapon belül helyesbíteni köteles.

Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett indoklás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését az info@furediion.hu, illetve a +36-30/236-7895 elérhetőségek valamelyikén. A törlést 2 munkanapon belül el kell végezni.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az illetékes szervezeti egység vezetőjéhez, ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1534 Budapest, Pf.:834

Telefon: 06-1/391-1400

Fax.: 06-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba

Tel: 56/510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)

Mobil: 20/373 2570      

e-mail : bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Webcím: www.ec.europa.eu

ügyfélszolgálat: hétfő 10-12 óra

bottom of page